Month: mai 2007

Hong Kong, tramway, mai 2007

Hong Kong, tramway, mai 2007

 

Hong Kong, tramway Paul Smith, mai 2007

Hong Kong, tramway Paul Smith, mai 2007

 

Hong Kong, tramway « Shine », mai 2007

Hong Kong, tramway « Shine », mai 2007

 

Hong Kong, tramway, mai 2007

Hong Kong, tramway, mai 2007

 

 

Chine, Guillin, le mari de la centenaire !, mai 2007

Chine, Guillin, le mari de la centenaire !, mai 2007

 

Chine, Guillin, la centenaire, mai 2007

Chine, Guillin, la centenaire, mai 2007

 

Chine, région de Guillin, mai 2007

Chine, région de Guillin, mai 2007

 

Chine, région de Guillin, mai 2007

Chine, région de Guillin, mai 2007

 

Chine, Shanghai, mai 2007

Chine, Shanghai, mai 2007

 

Chine, Shanghai, mai 2007

Chine, Shanghai, mai 2007

 

Chine, Shanghai, mai 2007

Chine, Shanghai, mai 2007

 

Chine, port de Shanghai, mai 2007

Chine, port de Shanghai, mai 2007

 

Chine, Shanghai (Pudong), hôtel Hyatt, mai 2007

Chine, Shanghai (Pudong), hôtel Hyatt, mai 2007

 

Chine, région de Guillin, mai 2007

Chine, région de Guillin, mai 2007

 

Chine, région de Guillin, mai 2007

Chine, région de Guillin, mai 2007

 

Chine, région de Guillin, mai 2007

Chine, région de Guillin, mai 2007

 

Aquarelle Chine, Shanghai, mai 2007

Aquarelle Chine, Shanghai, mai 2007

 

Shanghai, On the Bund, mai 2007

Shanghai, On the Bund, mai 2007

 

Chine, Shanghai, vue sur Pudong depuis le Bund, mai 2007

Chine, Shanghai, vue sur Pudong depuis le Bund, mai 2007

 

Aquarelle, Chine, mai 2007

Aquarelle, Chine, mai 2007

 

Chine, Beinjing, écolier, mai 2007

Chine, Beinjing, écolier, mai 2007

 

Aquarelle Chine, Shanghai, mai 2007

Aquarelle Chine, Shanghai, mai 2007

 

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

 

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

 

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

 

Aquarelle Chine, Beijing, mai 2007

Aquarelle Chine, Beijing, mai 2007

 

Aquarelle Chine, mai 2007

Aquarelle Chine, mai 2007

 

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

 

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007

Chine, montagnes du Huangshan, mai 2007